Get ways to GVIT!
Faculty Coordinators:
G Padma Rao - 8247700510
N Pavan Kumar - 9394399995
J Chandra Sekhar - 9676398190
M S S Mohan Kumar - 9963977796
Student coordinators:
K.Manikanta Swamy-9441892223
Vasu - 8106329883
T.Durga Prasad - 7660060020
Chandu- 7095212984
Our Address

Grandhi Varalakshmi Venkatarao Institute of Technology
Vempa Road ,Tundurru, W.G Dist,Bhimavaram, Andhra Pradesh 534207.
Phone: 088162 44919


Bhimavaram old bustand 12Km 28min

Bhimavaram bustand 10km 25min

Bhimavram Railway station 11km 27min

Bhimavaram Town Station,13km 30min

OUR PILLARS
Sri G Venkata Rao - PresidentSri Grandhi Suresh -Secretary Sri A.Kasi Visweswara Rao -Joint Secretary Smt G Swapna -Tresurer Sri Y V S Apparao -Director Dr K S N Prasad -Principal
Dr K Bhaskar           Rao              -vice principal V N V Radha Krishna Murthy -HOD S&H G N V bhushanam -HOD CSE K Lok Nadh -HOD ME M Aravind Kumar -HOD ECE